KVALITNÉ PREKLADY DO MNOHÝCH JAZYKOV VŠETKY SLUŽBY NÁPAD NEPRICHÁDZA? VYMYSLÍME TO ZA VÁS ČO VIEME Copywriting, preklady, tlmočenie
a mnoho ďalších služieb
SPOJTE SE S NAMI VYUŽÍVAME MODERNÉ TECHNOLÓGIE KONTAKTUJTE NÁS
Naše služby Naše služby Naše služby
[layerslider_vc id=“2″]

NAŠE SLUŽBY

Vďaka rozsiahlej a neustále sa rozširujúcej databáze prekladateľov vám zabezpečíme preklady z/do akýchkoľvek jazykov a ich kombinácií, vrátane súdne overených prekladov. Stručný výpis našich služieb nájdete už na úvodnej stránke. Viac informácií o nás potom nájdete na stránke Čo vieme.

P

reklady

Potrebujete preklady z/do rôznych svetových jazykov?
Vďaka spolupráci so stovkami jazykových špecialistov v najrôznejších odboroch zabezpečíme akýkoľvek preklad kvalitne a bez príplatku za odbornosť.

T

lmočenie

Plánujete obchodné rokovanie alebo konferenčnú udalosť a potrebujete prekonať jazykovú bariéru? Zabezpečíme pre vás simultánne aj konzekutívne, súdne alebo telefonické tlmočenie.

R

evízia strojového prekladu

Máte strojovo vytvorený preklad a potrebujete ho skontrolovať a upraviť? Vylepšíme strojový preklad vytvorený počítačom s prihliadnutím na východiskový text a vaše požiadavky.

J

azykové korektury a revize

Naši korektori a revízori nezávisle kontrolujú štylistiku, gramatiku a vecnú správnosť vášho textu. Vďaka dôkladným korektúram a revíziám sa môžete spoľahnúť, že v preložených textoch bude použitá správna terminológia a texty budú plynulé.

C

opywriting

Chcete dať svojim myšlienkam správnu formu a zaujať cieľové publikum? Pošlite nám zadanie a naši copywriteri pre vás vytvoria text, ktorý upúta pozornosť čitateľov aj webových prehliadačov.

P

reklady pre SEO

Chcete zvýšiť návštevnosť svojich webových stránok a obsadiť predné priečky vo vyhľadávačoch? Zabezpečíme pre vás preklady pre SEO, čiže preklad kľúčových slov, vrátane analýzy najvyhľadávanejších kľúčových slov vo vašom odvetví.

L

okalizácia softvéru, webu a hier

Chcete dostať svoje produkty a služby na nové zahraničné trhy? Pomôžeme vám s komunikáciou. Váš obsah preložíme a zároveň prispôsobíme miestnym jazykovým, kultúrnym a ďalším zvyklostiam cieľovej krajiny.

G

rafické práce

Potrebujete svoj leták preložiť a vytlačiť v inom jazyku? Nestačí vám len preklad, pretože nemôžete upravovať pôvodné podklady? Využite kombináciu našich prekladateľských a grafických služieb a získate preložený výtlačok graficky identický s pôvodnou predlohou.

Dopyt na preklad

Objednávka full

Kontaktné údaje

Informácia o projekte

Priložte súbor prekladu

Maximum file size: 16MB

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA od Google
Ochrana osobních údajů a Podmínky služby.

Ďakujeme Vám za záujem o naše služby. Spoločnosť Alias ​​Translation, s.r.o. sa zaväzuje nakladať s poskytnutými údajmi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a budú použité výhradne pre účely plnenia predmetnej zákazky a zasielanie obchodných oznámení spoločnosti Alias ​​Translation, s.r.o. Odoslaním formulára vyjadrujete svoj súhlas s použitím údajov za týmto účelom.

Start typing and press Enter to search