NAŠE SLUŽBY

Váš profesionálny partner pre všetky svetové jazyky

P

reklady

Potrebujete preklady z/do rôznych svetových jazykov?
Vďaka spolupráci so stovkami jazykových špecialistov v najrôznejších odboroch zabezpečíme akýkoľvek preklad kvalitne a bez príplatku za odbornosť.

T

lmočenie

Plánujete obchodné rokovanie alebo konferenčnú udalosť a potrebujete prekonať jazykovú bariéru? Zabezpečíme pre vás simultánne aj konzekutívne, súdne alebo telefonické tlmočenie.

R

evízia strojového prekladu

Máte strojovo vytvorený preklad a potrebujete ho skontrolovať a upraviť? Vylepšíme strojový preklad vytvorený počítačom s prihliadnutím na východiskový text a vaše požiadavky.

J

azykové korektúry a revízie

Naši korektori a revízori nezávisle kontrolujú štylistiku, gramatiku a vecnú správnosť vášho textu. Vďaka dôkladným korektúram a revíziám sa môžete spoľahnúť, že v preložených textoch bude použitá správna terminológia a texty budú plynulé.

C

opywriting

Chcete dať svojim myšlienkam správnu formu a zaujať cieľové publikum? Pošlite nám zadanie a naši copywriteri pre vás vytvoria text, ktorý upúta pozornosť čitateľov aj webových prehliadačov.

P

reklady pre SEO

Chcete zvýšiť návštevnosť svojich webových stránok a obsadiť predné priečky vo vyhľadávačoch? Zabezpečíme pre vás preklady pre SEO, čiže preklad kľúčových slov, vrátane analýzy najvyhľadávanejších kľúčových slov vo vašom odvetví.

L

okalizácia softvéru, webu a hier

Chcete dostať svoje produkty a služby na nové zahraničné trhy? Pomôžeme vám s komunikáciou. Váš obsah preložíme a zároveň prispôsobíme miestnym jazykovým, kultúrnym a ďalším zvyklostiam cieľovej krajiny.

G

rafické práce

Potrebujete svoj leták preložiť a vytlačiť v inom jazyku? Nestačí vám len preklad, pretože nemôžete upravovať pôvodné podklady? Využite kombináciu našich prekladateľských a grafických služieb a získate preložený výtlačok graficky identický s pôvodnou predlohou.

výhody spolupráce

spoľahlivosť a kvalita
záruka dodržania termínu dodania zákazky
rozsiahla a neustále sa rozširujúca databáza prekladateľov
rýchle reakcie na vaše dopyty
diskrétnosť, zachovanie mlčanlivosti
vysoká technická úroveň spracovania
skúsenosti so zabezpečením rýchlych a rozsiahlych prekladov
široké spektrum jazykov
odborný preklad bez príplatku

široké spektrum jazykov

roky skúseností

odborný preklad bez príplatku

rýchlosť spracovania

Máte otázku? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Start typing and press Enter to search